Fritid for alle

Økonomisk støtte til børn og unges fritidsaktiviteter

Fritid for alle

Hvad er Fritid for alle

Fritid for alle er et økonomisk tilskud som gives til børn og unges deltagelse i en fritidsaktivitet sammen med jævnaldrende. Formålet med deltagelsen er, at det vil have en positiv betydning for barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Hvem kan få tilskud til Fritid for alle

Det økonomiske tilskud kan gives til børn og unge i alderen 6-17 år, som har et særligt behov for støtte og hjælp, og som i forvejen ikke deltager i en fritidsaktivitet.


Hvad kan der gives tilskud til

Tilskuddet kan tildeles:

  • Én fritidsaktivitet pr. barn/ung
    • for én sæson eller periode ad gangen (dog ikke junior- og ungdomsklub)
  • Op til 1.000 kr. pr. år
  • Desuden op til 1.000 kr. til udstyr eller til dækning af udgifter, som relaterer sig til deltagelse i stævner.


Betingelser for tilskuddet

Tilskuddet gives kun til familier som ikke selv har den økonomiske mulighed for at betale udgiften til fritidsaktiviteten eller udstyr til en fritidsaktivitet.

 

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft