For tidligt fødte børn i Syddjurs kommune

Syddjurs Kommunes Præmaturt Team kan tilbyde vejledning til forældre såvel som fagpersoner, når det opleves, at den for tidlige fødsel giver særlige vanskeligheder for barnet.

Tilbud til for tidligt fødte børn

For tidligt fødte børn og deres familier tilbydes en mere målrettet opfølgning end børn født til tiden. Omfanget vil afhænge af graden af præmaturitet og komplikationer knyttet til for tidlig fødsel og nyfødthedsperiode. Den særlige indsats er primært rettet mod børn, som er født mindst 8 uger for tidligt eller har en ekstrem lav fødselsvægt.

Erfaringen viser, at meget for tidligt fødte børn kan have særlige vanskeligheder, som kan være svære at vurdere for både forældre og fagpersoner. Derfor har Syddjurs Kommune oprettet et tværfagligt Præmaturt Team, der yder vejledning til forældre, institutionspersonale og andre fagpersoner.

Formål

Formålet med den særlige indsats er at støtte det for tidligt fødte barns trivsel og udvikling. Præmaturt Team består af sundhedsplejerske, tilsynsførende i dagplejen, fysioterapeut og tale-høre konsulent.

En meget for tidlig fødsel kan være en traumatiserende oplevelse, som kan øge barnets risiko for at udvikle vanskeligheder i forhold til: sanseintegration, motorisk udvikling, sensitivitet, sprog, koncentration, hukommelse, impulsstyring og indlæring.

For nogle af børnene viser følgerne sig i en tidlig alder, for andre først i dagpleje, daginstitution eller i skole. Ofte fornemmer man, at barnet har det svært, men det kan være vanskeligt at sætte fingeren præcist på problemet.

Præmaturt Team kan ved hjælp af vejledning og forslag til konkrete tiltag være med til at nuancere indsigt og handlemuligheder i forhold til børnenes særlige udfordringer. Dels ved at give redskaber til at forebygge og afhjælpe og dels ved at give redskaber til at opbygge barnets selvværd - herunder holde fokus på de elementer barnet mestrer.

Indsatsen sigter mod, at det for tidligt fødte barn kan starte en tilværelse i børnehaven og i skolen på lige fod med andre børn.

Indsats

 • Kvalificeret vejledning og rådgivning
 • Børnene følges i deres motoriske, sproglige og kognitive udvikling
 • Forældrene vejledes specifikt omkring deres barn
 • Det tværfaglige samarbejde vedligeholdes og prioriteres
 • Børnenes funktionsniveau vurderes både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt
 • Børn og forældre hjælpes og vejledes i forbindelse med overgange til dagtilbud og SFO/skole
 • Der gives relevant vejledning til personale i dagtilbud og SFO/skole i forbindelse med barnets overgange

Det præmature team:

Helle Brink Knudsen Dagplejen Tlf.: 8753 5474 hed@syddjurs.dk

Katja Brynningsen Sundhedsplejen Tlf.: 2945 0765 krb@syddjurs.dk

Bente Cichosz Sundhedsplejen Tlf.: 8753 5616 bci@syddjurs.dk

Trine Bluhme Tale-hørekonsulent Tlf.: 8753 6134 tbkn@syddjurs.dk

Catharina Callesen Børnefysioterapeut Tlf.: 8753 5999 catc@syddjurs.dk

Ida J.G. Boisen Børneergoterapeut Tlf.: 8753 6048 ijgb@syddjurs.dk

 

 

Tilbud til for tidligt fødte børn

For tidligt fødte børn og deres familier tilbydes en mere målrettet opfølgning
end børn født til tiden. Omfanget vil afhænge af graden af præmaturitet og
komplikationer knyttet til for tidlig fødsel og nyfødthedsperiode.
Den særlige indsats er primært rettet mod børn, som er født mindst 8 uger for
tidligt eller har en udpræget lav fødselsvægt.
Erfaringen viser, at meget for tidligt fødte børn kan have særlige
vanskeligheder, som kan være svære at vurdere for både forældre og
fagpersoner. Derfor har Syddjurs Kommune oprettet et tværfagligt
Præmaturt Team, der yder vejledning til forældre, institutionspersonale og
andre fagpersoner.
Formål
Formålet med den særlige indsats er at støtte det for tidligt fødte barns
trivsel og udvikling. Præmaturt Team består af sundhedsplejerske,
tilsynsførende i dagplejen, fysioterapeut/ergoterapeut og tale-høre
konsulent.
En meget for tidlig fødsel kan være en traumatiserende oplevelse, som kan øge
barnets risiko for at udvikle vanskeligheder i forhold til: sanseintegration,
motorisk udvikling, sensitivitet, sprog, koncentration, hukommelse,
impulsstyring og indlæring.
For nogle af børnene viser det sig i en tidlig alder, for andre først i dagpleje,
daginstitution eller i skole. Ofte fornemmer man, at barnet har det svært, men
det kan være vanskeligt at sætte fingeren præcist på problemet.
Præmaturt Team kan ved hjælp af vejledning og forslag til konkrete tiltag være med
til at nuancere indsigt og handlemuligheder i forhold til børnenes særlige
udfordringer. Dels ved at give redskaber til at opbygge og afhjælpe og dels ved at give
redskaber til at opbygge barnets selvværd - herunder holde fokus på de elementer
barnet mestrer.
Indsatsen sigter mod, at det for tidligt fødte barn kan starte en tilværelse i
børnehaven og i skolen på lige fod med andre børn.

Indsats

Kvalificeret vejledning og rådgivning

 • Børnene følges i deres motoriske, sproglige og kognitive udvikling
 • Forældrene vejledes specifikt omkring deres barn
 • Det tværfaglige samarbejde vedligeholdes og prioriteres
 • Børnenes funktionsniveau vurderes både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt
 • Børn og forældre hjælpes og vejledes i forbindelse med overgange til dagtilbud
  og SFO/skole
 • Der gives relevant vejledning til personale i dagtilbud og SFO/skole i
  forbindelse med barnets overgange

Tidsoversigt

 

Sundhedsplejen

Fysioterapeut/ ergoterapeut

Tale-høre konsulent

Pædagogisk

Korrigeret alder

 

 

 

 

 

Tryghedsbesøg på hospitalet

 

 

 

 

To besøg indenfor de første to uger efter hjemkomst

 

 

Skriftligt forældretilsagn til kommunes tilbud

 

 

Derefter besøg månedligt frem til 8 mdr.

 

 

Overvejelser om evt. særlig indsats

3 mdr.

 

Hjemmebesøg

 

 

6 mdr.

 

Hjemmebesøg *

 

 

10 mdr.

Hjemmebesøg

 

 

 

12 mdr.

 

 

Hjemmebesøg

Informationsmøde inden start i dagpleje

Løbende dialog mellem dagpleje/forældre

 

15 mdr.

 

Besøg i dagtilbud

Besøg i dagtilbud

 

 

18 mdr.

Hjemmebesøg

 

 

 

24 mdr.

 

Opfølgning

Opfølgning

 

30 mdr.

 

 

 

Overvejelser om evt. særlig indsats

Ca. 3 år

 

 

Sprogvurdering

 

Overleveringsmøde

3½ år

 

Motorisk * vurdering

 

 

4½ år

 

Sansemotorisk * vurdering

 

 

Ca. 5 år

 

 

Sprogvurdering

 

*Fælles konsultation ved fysio–og ergoterapeut

Sundhedsplejen

Mandag

09:00 - 10:00

Tirsdag

09:10 - 10:00

Torsdag-Fredag

09:00 - 10:00

Tingvej 17 - 8543 Hornslet
Del siden