Transportable konstruktioner og arrangementer, inden- og udendørs

Der gælder særlige regler ved opførsel af transportable konstruktioner og arrangementer både ude og inde

Midlertidige transportable konstruktioner kan fx være telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne, mobile antenner, storskærme m.m.

Større arrangementer kan fx være camping- og salgsområder, festivaller, by- og markedsfester, loppemarkeder, stævner, koncerter, spejderlejre m.m.

Midlertidig overnatning i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning, fx arrangementer i børnehaver, hvor der overnattes i institutionen, større idrætsstævner, hvor der overnattes i flere klasselokaler på skoler og i idrætshaller mv.

Midlertidig ændret anvendelse af bygninger, fx arrangementer som messer, events, sportsarrangementer, forsamling og/eller overnatning af mange personer og lign. i skoler, sportshaller, kontorbyggeri, lagerbygninger, fabrikshaller m.v.

Telte, scener, tribuner og andre transportable konstruktioner

Hvis du skal opstille midlertidige transportable konstruktioner, kræver det måske en byggetilladelse før konstruktionen må opstilles og anvendes.

Nedenstående transportable konstruktioner kræver byggetilladelse med mindre de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner.


Hvis en certificeret konstruktion ikke kan opstilles i overensstemmelse med certificeringens betingelser (fx afstandskrav til andre bygninger) kræver det også en byggetilladelse.

 • Alle telte i mere end 1 etage.
 • Telte, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på mere end 50 m².
 • Transportable konstruktioner i mere end 1 etage.
 • Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.
 • Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m².
 • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden.
 • Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m².
 • Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 • Gangbroer, der er over 1,0 m i højden, med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.
 • Alle overdækninger over gangbroer.
 • Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 • Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

Vigtigt

 • Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, må, uanset ovenstående, ikke opstilles uden byggetilladelse. Læs mere om reglerne i Bygningsreglementet BR18 § 6d. 
 • Transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse til kommunen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. Bygningsreglementet BR18 §§ 156-158.
 • Du skal sende meddelesen til vores mail, der er oplyst længere nede på siden. Her skal du beskrive den transportable konstruktion inklusiv hvornår den skal tages i brug, forventet antal deltagere og oplysninger om at der ikke opsættes konstruktioner der kræver byggetilladelse.
 • Kræver opstillingen af den transportable konstruktion en byggetilladelse, skal du ansøge via. linket nederst på siden. 

Du kan finde et link til Bygningsreglementet nederst på siden. 

Koncerter, stævner, cirkusforestillinger, større arrangementer og midlertidig ændret anvendelse

Arrangerer du større arrangementer som fx festivaler, koncerter, sportsstævner, cirkusforestillinger, by- og markedsfester, spejderlejre mv. skal du være opmærksom på, at det også kan kræve en byggetilladelse.

Midlertidige camping- og salgsområder (fx på by- og markedsfester, musikfestivaler, koncerter m.fl.)

 • Midlertidige camping- og salgsområder med op til 150 personer er ikke omfattet af bygningsreglementet, og kan således etableres uden tilladelse fra Bygningsmyndigheden.
 • Midlertidige camping- og salgsområder til flere end 150 personer kan etableres uden ansøgning om byggetilladelse, forudsat at Bilag 11 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand følges i sin helhed. Kan Bilag 11 ikke overholdes kræver etableringen en byggetilladelse.

Vigtigt

 • Meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug, jf. bygningsreglementet kapitel 5.
 • Du skal sende meddelesen til vores mail, der er oplyst længere nede på siden. Her skal du beskrive den transportable konstruktion inklusiv hvornår den skal tages i brug, forventet antal deltagere og oplysninger om at der ikke opsættes konstruktioner der kræver byggetilladelse.
 • Opstilles der transportable konstruktioner i tilknytning til det midlertidige camping- og salgsområde kræver opstillingen muligvis byggetilladelse til trods for at området ikke gør.
  Se beskrivelse under Telte, scener, tribuner og andre transportable konstruktioner.

Konstruktioner der kan opsættes uden byggetilladelse eller certificering

Hvis din konstruktion er nævnt herunder, og ikke skal bruges til overnatning, må du opsætte den uden byggetilladelse eller certificering. Opstillingen forudsætter dog at opstillingsperioden på den samme placering er mindre end 6 uger:

 • Telte i 1 etage kun til privat brug.
 • Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på højst 50 m².
 • Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1, 0 m i højden og uden overdækning.
 • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden og uden overdækning
 • Gangbroer m.v. der er højst 1,0 mover terræn og uden overdækning.
 • Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning.
 • Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres operationer, øvelser mv.

Vigtigt

 • Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse jf. Bygningsreglementet BR18 § 6d.
 • Ovennævnte transportable konstruktioner må ikke anvendes til overnatning.
 • Ovennævnte transportable konstruktioner er omfattet af byggeloven, og at de skal opfylde kravene i Bygningsreglementet BR18 § 6b.

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning i lokaler, som ikke er godkendt til overnatning, foregår for det meste i forbindelse med f.eks. arrangementer i børnehaver, hvor der overnattes i institutionen, større idrætsstævner, hvor der overnattes i flere klasselokaler på skoler og i idrætshaller mv.

Midlertidig overnatning i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning, kan ske uden byggetilladelse hvis reglerne i Bygningsreglementet BR18 § 152 a overholdes.

Vigtigt

 • Midlertidige overnatninger skal meddeles til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn, jf. Bygningsreglementet BR18 § 6 h, stk. 2.

  Hvis der overnatter flere end 50 personer i et rum, skal der udfærdiges en belægningsplan, der skal fremsendes til kommunalbestyrelsen sammen med meddelelsen.
 • Du skal sende meddelesen til vores mail, der er oplyst længere nede på siden. Her skal du beskrive den transportable konstruktion inklusiv hvornår den skal tages i brug, forventet antal deltagere og oplysninger om at der ikke opsættes konstruktioner der kræver byggetilladelse.

Indendørs arrangement

Skal du afholde et indendørs arrangement i et forsamlingslokale og forventer du, at der kommer mere end 150 personer, vil der være krav om en godkendt planfordelingsplan for lokalet. 

Et forsamlingslokale kan både være et forsamlingslokale i en bygning eller i et eller flere forsamlingstelte, herunder cirkustelte.
Er lokalet ikke godkendt som forsamlingslokale bedes du straks tage kontakt til byggesagsafdelingen, da der kan være behov for afklaring af flere forhold, som kræver længere sagsbehandlingstid. 

Der er krav om at pladsfordelingsplanen enten udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunalbestyrelsen.

Skal din pladsfordelingsplan godkendes af kommunen, skal du sende den senest 4 uger inden arrangementets start. 

Du kan finde mere information omkring pladsfordelingsplan og hvad der skal fremgå af planen via linket herunder.

Følgende oplysninger har kommunen brug for i forbindelse med dit arrangement:

 • Ansøgningsadresse: 
 • Arrangementets art: 
 • Arrangementets sted: 
 • Arrangementet begynder d.: 
 • Arrangementet slutter d.: 
 • Antal dage: 
 • Arrangementet starter kl.: 
 • Arrangementet slutter kl.: 
 • Antallet af personer er opgivet til: 
 • Sikkerhedsansvarlig navn: 
 • Adresseansvarlig: 
 • E-mail:
 • Telefonnr.: 

Planfordelingsplan (bedes være vedhæftet som pdf i mailen)
Brand- og evakueringsinstruks (bedes være vedhæftet som pdf i mailen)

Det sendes pr. mail til Syddjurs Kommunens, Byggeri og Landbrug. Vores mail finder du længere nede på siden. 

Har du brug for hjælp eller er du i tvivl om noget i forhold til dit arrangement, kan du kontakte kommunens callcenter. Her er der mulighed for, at aftalte en telefontid med en byggesagsbehandler. 

Byggesagsbehandling

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft