Flytning

Du skal melde flytning til folkeregistret i tilflytningskommunen - senest fem dage efter du har skiftet bopæl

Adressebeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til privatpersoner, banker, PostNord m.fl.

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Der er særlige regler hvis du er pensionist

Bopælsattest

Her kan du bestille en bopælsattest og lave en adresseforespørgsel

Flytning i Danmark

Du skal melde flytning til kommunen senest 5 dage, efter du har skiftet bopæl

Flytning til Danmark

Når du flytter til Danmark, skal du anmelde din indrejse i borgerservice i din tilflytningskommune

Flytning ud af Danmark

Flytter du til udlandet i mere end 6 måneder, skal du melde udrejse til kommunen, du flytter fra

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskud

Lægeskift

Her kan du skifte læge eller skifte sikringsgruppe