Privat pasning

Her kan du søge tilskud til privat pasning samt se en oversigt over private institutioner i Syddjurs Kommune og deres leverandørkrav

Oversigt over private daginstitutioner i Syddjurs Kommune

I Syddjurs Kommune er der private daginstitutioner.
Der er mulighed for privat pasning efter dagtilbudslovens §80.
Herunder kan du se et kort med de private daginstitutioner.

Tilskud til privat børnepasning

Du/I kan bevilges tilskud til privat pasning fra det tidspunkt, hvor aftalen om privat pasning er godkendt af kommunalbestyrelsen.
Ansøgningen erstatter ikke en egentlig ansættelseskontrakt/aftale om privat pasning.
Beløbet udbetales hurtigst muligt efter, at ansøgningen om tilskud er godkendt af pladsanvisningen, samt i forhold til hvornår pasningen påbegyndes. Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.
Tilskuddet udregnes efter den løn eller det vederlag, som er aftalt med personen, som passer barnet.
Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn, indenfor en bestemt aldersgruppe indtil skolestart. Herudover kan ydes et eventuelt søskendetilskud.

Regler for private daginstitutioner

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft