Takster for børnepasning

Takster for børnepasning 2024

Byrådsbeslutning om øget forældrebetaling for stordagplejere

Byrådet har d. 3. maj 2023 besluttet at hæve forældrebetalingen ved kommunens stordagplejere fra dagplejeniveau til vuggestueniveau. Baggrunden for prisstigningen er de højere driftsomkostninger, der er ved at drive en stordagplejer i forhold til almindelige dagplejere.

Med byrådets beslutning vil forældrebetalingen pr. barn blive hævet fra 2.930 kr. til 3.810 kr. pr. måned. Ændringen træder i kraft pr. 1. september 2023.  

Ændringer vedrørende overgang til børnehave

Fra 1. januar 2023 ændres overgangen til børnehave, så børn starter i børnehave den 1. i den måned efter barnet fylder 3 år.

Det nye tidspunkt for overgang til børnehave følger den nye lovgivning omkring minimumsnormeringer og er vedtaget med budget 2023.

Det er en forbedring af normeringen, da normeringen er højere i vuggestue

Søskendetilskud

Søskendetilskud indregnes automatisk i forældrebetaling i kommunale pasningsordninger. Ved SFO og ”tidlig SFO” i privatskoler kan der være søskendetilskud. Kontakt privatskolen hvis du vil vide mere.

Tilskud til pasning i andre kommuner

Forældre bosiddende i Syddjurs kommune har ret til at få deres barn passet i en anden kommune, når Syddjurs kommune har sagt ja til at give tilskud til barnet, og når der er plads i den anden kommune. Forældre, der vil have deres barn passet i en anden kommune, kan få tilskuddet med til den anden kommune. Tilskuddet beregnes med 75% af den billigste pris – enten Syddjurs kommunes gennemsnitlige bruttodriftsudgift til den aldersgruppe, som barnet tilhører eller udgiften til den konkrete plads. Hvis den konkrete plads er dyrest, skal forældrene betale differencen. Bopælskommunen opkræver forældrebetalingen over 12 måneder.

Takster for børnepasning 2024

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft