Skolebusser og sygetransport

Her kan du læse om transport til og fra skole - herunder sygetransport.

Skolebusser

Elever har i henhold til Folkeskoleloven ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og følgende afstandskriterier er opfyldt:

  • Elever i bh. klasse og til og med 3. klasse: over 2,5. km.
  • Elever i 4. klasse til og med 6. klasse: over 6. km.
  • Elever i 7. klasse til og med 9. klasse: over 7. km.
  • Elever i 10. klasse: over 9. km. Med virkning fra skoleåret 2021/2022 har Byrådet besluttet at bevilge transport til elever fra Syddjurs Kommune, der vælger 10. klasse i Rønde eller EUD10 Kalø, og som har mere end 9 km til skole fra hjemmet. Vælger du en anden 10. klasse end ovenstående, skal du selv betale transporten. Det gælder også hvis du vælger 10. klasse på en privatskole.

Der kan dispenseres fra afstandskriterierne i tilfælde, hvor politiet har vurderet, at skolevejen er trafikfarlig.

Sygetransport til/fra folkeskole eller ungdomsuddannelse

Hvis dit barn er uheldig at brække benet eller på anden vis er ude at stand til at komme i skole på egen hånd, er der mulighed for at få hjælp til transporten til og fra undervisning i form af kørselsgodtgørelse til jer som forældre eller bus/taxa.

I skal sørge for at indhente en attest fra læge, skadestue eller sygehus, som bekræfter elevens behov for sygetransport, herunder en start- og slutdato.

Henvendelse om sygetransport sker til skolen eller Skoleafdelingen i Børn og læring for nærmere aftale.

Sygetransport i taxa kan normalt iværksættes i løbet af to til tre hverdage.

Skoleafdelingen i Børn og læring behandler hurtigst muligt ansøgningen og evt. bestilling af taxa i samarbejde med kommunens kørselskoordinator.

Ordningen gælder for elever, der har bopæl i Syddjurs Kommune og går i folkeskole eller på en ungdomsuddannelse.

Ordningen gælder ikke privatskoleelever. Kontakt privatskolen for nærmere oplysninger.

Borgerservice - Pladsanvisningen

Mandag-Tirsdag

08:30 - 12:00

Torsdag

12:00 - 17:00

Tingvej 17 - 8543 Hornslet

Du kan komme i kontakt med Pladsanvisningen ved at ringe til Borgerservice i dette tidsrum