Hvad er PPR?

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) giver råd og vejledning omkring børn og unge

PPR rådgiver det pædagogiske personale i institutioner, skoler og forældre til børn og unge med specialpædagogiske problemstillinger.

I PPR i Syddjurs Kommune arbejder psykologer, tale-hørekonsulenter og fysio-ergoterapeuter.

PPR’s vision:

I Syddjurs Kommune har vi en fælles vision ”Alle unge i uddannelse eller job”.

PPR skal være med til at sikre børn og unges udvikling, trivsel og deltagelsesmuligheder i inkluderende læringsfællesskaber.

Dette understøtter vi gennem:

  • Tidligt forebyggende indsatser
  • Målrettede og effektive indsatser
  • Tværfaglige, samskabende og fleksible indsatser

Alle båret af høj faglighed.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft