Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2022

Planen sætter en klar retning for erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen i Syddjurs Kommune

Udviklingen i Syddjurs Kommune skal ske på et bæredygtigt grundlag, og økonomisk vækst og bæredygtighed skal gå hånd i hånd. Virksomhedernes udvikling og jobskabelse skal ske på et bæredygtigt grundlag, der danner fundament for vores velfærd. Samtidig skal alle borgere understøttes i at have de bedst mulige forudsætninger for at blive og være en del af et arbejdsmarked, hvor de kan bidrage, føle sig værdsat og trives.

Med dette afsæt indeholder Erhvervs- og beskæftigelsesplanen de handlinger, der iværksættes det kommende år for at imødegå udfordringer og udnytte potentialer, der er på arbejdsmarkedet og i erhvervslivet i Syddjurs.

Planen danner dermed grundlaget for de tiltag, der udmøntes i 2022, som blandt andet er:

  • Tæt dialog med de lokale virksomheder.
  • En målrettet indsats for at tiltrække flere virksomheder til Syddjurs Kommune.
  • Understøtning af iværksættervirksomheder med udviklingspotentiale.
  • Kobling mellem borgernes ønsker til job og uddannelse med vores viden om, hvor virksomhederne konkret mangler arbejdskraft.
  • Fokus på opkvalificering af borgerne rettet mod de job, der findes på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden.
  • Iværksættelse af virksomme ungeindsatser.
  • Tidlig indsats for sygemeldte borgere.
  • For borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, iværksættes indsatser med fokus på borgerens ressourcer, så borgeren på sigt kan opnå en større eller mindre tilknytning til arbejdsmarkedet.

God læselyst!

Jobcenter Syddjurs

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft
Del siden