Svarfrister og sagsbehandlingstider

Oplysninger om svarfrister og sagsbehandlingstider for sager i beskæftigelsesafdelingen.

E-mails og breve

  • Ved modtagelse af e-mail eller fysisk post skal der gives en tilbagemelding inden for 10 arbejdsdage. Hvis det er muligt at svare hurtigere anbefales dette.
  • Svarfristen omfatter alle skriftlige henvendelser, uanset om henvendelsen vedrører nye eller igangværende sager.
  • Tilbagemeldingen skal ske skriftligt med digital post alternativt pr. brev, hvis digital post ikke er en mulighed.
  • Svaret skal indeholde oplysning om en evt. lovmæssig/politisk fastsat sagsbehandlingsfrist.

Telefonopkald

  • Skal besvares senest den efterfølgende arbejdsdag efter opkaldet er modtaget.
  • Der skal indtales på telefonsvareren, at indkomne opkald vil bliver besvaret senest næste arbejdsdag inden arbejdsdagens ophør.

Jobcenter Syddjurs

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft
Del siden