Naturprojekter

Syddjurs kommune laver naturprojekter i blandt andet fredede områder, §3-områder, Natura 2000-områder.

Hvorfor lave naturpleje?

Naturpleje er en naturlig driftsform. Formålet er, at at hjælpe med at bevare eller forbedre naturtypers biodiversitet og naturmæssige værdi.

Forskellige plejeformer 

Indenfor naturpleje findes der både førstegangspleje og vedligeholdende pleje.

  • Førstegangspleje er en form for engangsindgreb, som oftest bruge på arealer, der ikke har har været under drift i længere tid. Det kan eksempelvis være et overdrev, hvor Gyvel har taget over, og der ikke længere er særlig meget plads til vilde blomster og urter.
  • Vedligeholdelsespleje bruges derimod over en længere ubestemt periode på arealer, hvor man gerne vil blive ved med at opretholde den gode tilstand.

Før i tiden havde vi landbrugssystemer, hvor der var mere naturlig dynamik mellem græssende dyr, åbne arealer og skov. I perioder med højt græsningstryk fra græssende dyr trak skoven sig tilbage og i perioder med lavt græsningstryk, kunne skoven langsomt vende tilbage. Det gav en stor variation af åbne og mere lukkede arealer, med mange forskellige levesteder for flere arter af planter og dyr.

Det er netop variation af levesteder, der er vigtig for at biodiversiteten og for bevaringen af en stor biologisk mangfoldighed. Den tørre natur med eksempelvis overdrev, er en af de mest karakteristiske naturtyper i Syddjurs kommune. Overdrev er en naturtype, der er særlig afhængig af naturpleje med græssende dyr, hvis naturværdien skal bevares.

Græssende dyr som heste, køer, får og geder er ideelle til at udføre naturpleje og bliver brugt i stor stil, til at vedligeholde Syddjurs kommunes naturområder.

Naturpleje med græssende dyr

Projekter

Prioriteringen af projekter sker efter de principper, der er beskrevet i kommunens Naturkvalitetsplan. Der bliver lagt størst mulig vægt på truede arter, mens f.eks. rekreative interesser nedprioriteres. Du kan finde Naturkvalitetsplanen længere nede på siden. 

I faktaboksen nederst på siden finder du kontaktinformationer. 

Vil du være med?

Hvis du har en ide til et naturprojekt eller har arealet, men mangler ideerne, er du meget velkommen til at kontakte os, men kig først lige forbi vores hjemmeside syddjursnatur.dk - som du finder links til nederst på siden. 

Hvis du har dyr, der er gode til naturpleje, er du også meget velkommen til at henvende dig. Vi kan især bruge hårdføre heste, køer og får.

Natur

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Del siden