SFO/fritidstilbud i specialskole

Her kan du læse om SFO/fritidstilbud for elever på specialskole.

SFO-/ fritidstilbud til elever i Syddjurs Kommunes specialskole

Kommunens specialundervisningstilbud på specialskole er harmoniseret, så skoledagen deles op i undervisningstid og fritidstilbud.  

  • Hvis I ønsker, at jeres barn optages i SFO/fritidstilbud skal I sørge for at barnet tilmeldes dette tilbud. Ind- og udmeldelse til SFO/fritidstilbud sker elektronisk via digital pladsanvisning med NemID - se linket nederst på siden.
  • Indmeldelse sker med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned.
  • Udmeldelsesfrist er løbende måned + 30 dage.
  • Der opkræves den samme takst for SFO / fritidstilbud som for de tilsvarende SFO- tilbud på folkeskolerne og i Ungdomsskolens eftermiddagsklubber.
  • Der kan søges om økonomisk og pædagogisk friplads efter gældende regler. Nærmere oplysninger om regler, procedurer med videre for ydelse af friplads fås hos Borgerservice på tlf. 8753 5000.

Børn og Læring Sekretariat

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Tingvej 17 - 8543 Hornslet