Jura og demens

Information om juridiske problemstillinger og løsninger, som ofte er forbundet med demens

Har du sikret hvem der skal varetage dine interesser, hvis du ikke selv kan længere?

At få en demenssygdom, og at blive pårørende til en person med demens, kan føles som at træde ind i en ny verden - eller ud på dybt vand. Mange føler sig ikke foreberedt på de beslutninger, som du i nogle tilfælde må træffes på din nærtståendes vegne.

Hvis du har spørgsmål om juridiske sager i forbindelse med demens, kan du altid tage kontakt til Demensteamet, som vil vejlede dig eller lede dig i retning af mere specialiseret rådgivning til netop jeres situation.

Hæftet "Jura - Når du skal håndtere på en anden personer vegne" er udarbejdet af Nationalt Videnscenter for Demens, det indeholder blandt andet rådgivning om hvad det vil sige at kunne håndtere på egen hånd, udarbejdelsen af ​​fuldmagter, fremtidsfuldmagter og værgemål samt et plejetestamente.

Dokumentet "Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter" er udarbejdet af Justitsministeriet, og indeholder en udførlig beskrivelse af Fremtidsfuldmagter samt vejledning i udarbejdelsen af denne.