Når næste skridt er plejehjem

Find viden og inspiration fra Nationalt Videnscenter for Demens omhandlende overgangen til plejehjem

Der er ikke to personer med demens, som er ens, og derved heller ikke to sygdomsforløb, som udfolder sig på samme måde. For nogle mennesker med demens slutter rejsen på plejehjem. Det kan være en svær beslutning og ikke mindst en svær overgang, da dette ofte er knyttet til den sene fase i sygdomsforløbet. Derfor kan det være til glæde for både borgeren med demens og deres pårørende, at få mere viden om dette næste skridt.

Nederst på siden finder du et dokument, som beskriver livet med demens i en plejebolig. Hæftet beskriver både de praktiske overvejelser og gode råd til pårørende samt de følelsesmæssige udfordringer, som kan fylde i denne fase af sygdommen.

Hvis du har spørgsmål om flytning eller livet på plejehjem i Syddjurs Kommune, tag da kontakt til Demensteamet.

For at få en plads på plejehjem eller i en ældrebolig, skal du visiteres til dette. Er du dér, hvor du ønsker at sende en ansøgning om flytning til pleje- eller ældrebolig, så kan du udfylde ansøgningen online.

Find hæfte på Nationalt Videnscenter for demens.dk med gode råd om indflytning i plejebolig, både om valg af bolig, økonomi og om plejeboligen som både bolig og arbejdeplads.