Offentlig begravelse

Ved offentlig begravelse står kommunen for begravelse eller bisættelse og boets behandling

Hvornår bruges offentlig begravelse?

  • Hvis der ikke er pårørende/efterladte eller andre, som kan varetage forpligtelsen
  • Offentlig begravelse er ikke en tilskudsordning. Ordningen skal ses som den sidste løsning, når alt andet er prøvet

Når kommunen varetager begravelse/bisættelse og boets behandling, følger samtidig retten til suverænt at fastsætte vilkårene for begravelsen/bisættelsen, forholdene på kirkegården og den efterfølgende tømning af afdødes bo.

Pårørende/efterladte eller andre har ved overdragelsen af ansvaret til kommunen samtidig afskrevet sig muligheden for indflydelse i forhold til de her nævnte forhold.

Hvad sker der med afdødes formue og ting?

Kommunen anmoder Skifteretten om at måtte overtage afdødes bo ved et såkaldt boudlæg.

Ved boudlæg overtager kommunen retten til alle afdødes aktiver. Det kan for eksempel være indestående i bank, kontanter, smykker, køretøjer, møbler og andet indbo samt øvrige værdier afdøde ejede.

Kommunen overtager desuden tilgodehavender samt udbetalinger fra pensionsordninger, som ikke udtrykkeligt skal tilfalde livsarvinger uden om boet.

Der kan ikke udleveres effekter til pårørende, når boet er udlagt til kommunen. Private fotos kan dog fratages og afhentes af pårørende/efterladte elle andre efter aftale med Borgerservice.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft