Sygepleje

Sygeplejen Syddjurs tilbyder sygepleje til alle med behov for en sygeplejefaglig indsats uanset alder og boform. Dette gælder også i tilfælde af akut eller kronisk sygdom

Det er et centralt element i Syddjurs Kommunes sygepleje, at hjælpen rettes mod din samlede livssituation. Dine mål og motivationen herfor er omdrejningspunktet for den faglige indsats, så vi sammen med dig sikrer, at du får tilbudt den rigtig hjælp.

Det er gratis at modtage kommunal sygepleje og der stilles sygeplejeartikler til rådighed afhængig af dit behov.

Ved at involvere dig som en aktiv samarbejdspartner sikrer vi, at du får mulighed for at klare dig selvstændigt og bevare og forbedre din livskvalitet – også i tiden efter mødet med vores sygepleje.

Sygepleje ydes som midlertidig hjælp og udføres som udgangspunkt i kommunens sygeplejeklinikker. Hvis du ikke er i stand til at komme til vores klinikker, er der mulighed for at modtage sygepleje i eget hjem af et af kommunens borgerteams. En del af hjælpen kan være velfærdsteknologiske løsninger. Det kan for eksempel være hjælp via skærm eller brug af elektronisk medicingivning.

Visitation til Sundhed og Ældre

Mandag-Fredag

09:00 - 11:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft