Kriterier for tilskud

Kriterier for tilskud til briller, kontaktlinser og øjenproteser

Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser efter § 15, stk. 1

1) Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved f.eks. keratokonus, hornhindear m.v.
2) Defekter i regnbuehinden, f.eks. aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter f.eks. skader eller operation.
3) Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki).
4) Smertende øjenlidelser, f.eks. blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår.
5) Stærkt skæmmende øjenlidelser.
6) Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion. Der skal minimum være tildelt i alt 7
prismer horisontalt eller 2 prismer vertikalt. Prismer kan fordeles på begge øjne.
7) Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinde eller brydende medier.
8) Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med
specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser. Den styrkemæssige grænse for specialfremstillede brilleglas eller
kontaktlinser er på +/- 16 dioptrier i højst brydende snit eller 5 dioptrier i cylinderværdi.
9) Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Centeret.
10) Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret.
11) Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder.
12) Hængende øjenlåg (ptose).
13) Hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år.
14) Andre medicinsk-op

Sygeplejen

Mandag-Fredag

09:00 - 11:00