Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje i Syddjurs Kommune

Hvad er omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, men også visse andre svage grupper, der ikke er på institution.

Formålet med omsorgstandplejen er:

  • at sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt
  • at holde borgeren smertefri
  • og at give borgeren mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.

Behandlingerne i omsorgstandplejen er primært forebyggende og vedligeholdende og omfatter kun nødvendige istandsættelser af tandsættet.

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?

Behandlingen udføres som udgangspunkt i borgerens eget hjem.
Visse behandlinger og undersøgelser skal udføres på klinik.
Behandlingen udføres af personale fra Syddjurs’ Kommunale Tandpleje.

Der er pr. 1. januar 2018 igen indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at personer, der får tilbudt tandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Hvis man ikke ønsker at bruge kommunens behandlere til omsorgstandpleje, skal man kontakte den kommunale tandpleje før der indgås aftale med en privat behandler.

Den væsentligste lovgivning vedr. omsorgstandpleje er:

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til omsorgstandplejen kan du kontakte Syddjurs Kommunale Tandpleje på tlf. 87 53 51 00.

Tandplejen

Tandreguleringen: 87 53 51 40