Genoptræning

Har du brug for træning efter at have oplevet tab af funktion efter sygdom, kan du få hjælp til genoptræning på Træning og Sundhed

Hvis du har en genoptræningsplan fra sygehuset

Hvis du har været indlagt på hospital og er blevet udskrevet med en genoptræningsplan, kan Træning og Sundhed hjælpe dig.

Senest 4 hverdage efter, at kommunen har modtaget genoptræningsplanen, vil du blive indkaldt til en forundersøgelse på træningscentret. Forundersøgelsen vil finde sted senest 7 dage fra kommunen har modtaget genoptræningsplanen.

Vi kontakter dig pr. telefon om en tid til opstart. Vær opmærksom på, at du kan blive indkaldt til opstart via e-Boks, hvis du ikke træffes via telefon.

Hvis du har brug for genoptræning efter tab af funktioner

Hvis du er pensionist eller efterlønsmodtager og gennem en periode har mistet funktioner, kan du få tilbudt genoptræning, så du kan genvinde samme grad af – eller bedst mulige – funktionsevne, og så du kan undgå vedvarende eller yderligere svækkelse. 

Ved henvisning fra din læge eller andre, vil der kunne gå op til 14 dage, før du bliver indkaldt til en forundersøgelse.

Kørsel til genoptræning

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til og fra genoptræning, hvis du er i stand til det.

I henhold til Sundhedslovens § 140 kan der dog i særlige tilfælde gives kørsel, hvis din tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, egen bil, el-scooter eller lignende.

Der kan søges om kørsel eller kørselsgodtgørelse efter nedenstående regler.

Regler for kørsel og kørselsgodtgørelse

Træning og Sundhed

Mandag-Fredag

08:00 - 09:00

12:00 - 13:00

Århusvej 35, Tirstrup - 8400 Ebeltoft