Den kommunale ungeindsats

Center for unge, uddannelse og job er Syddjurs Kommunes samlede ungeindsats.

Center for unge, uddannelse og job

Center for unge, uddannelse og job samler Syddjurs Kommunes uddannelses- og vejledningsindsats for unge. Centrets fornemmeste opgave er at sikre gode overgange mellem grundskole, uddannelse og job.

Vejledningen omkring uddannelse og erhverv starter for unge i Syddjurs kommune allerede i 7. klasse. Vi tilbyder vejledning for:

  • Elever i grundskolen.
  • Unge op til 30 år om valg af uddannelse og erhverv.
  • Unge med særligt behov for vejledning.
  • Unge op til 30 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.

Uddannelsesvejledning Syddjurs

Uddannelsesvejledningen i Syddjurs Kommune varetages af uddannelsesvejledere hos Center for Unge, Uddannelse og Job.

Er du under 30 år, kan du få vejledning om ungdomsuddannelse og erhverv hos din uddannelsesvejleder. Du kan få hjælp til at få et overblik over dine muligheder i uddannelsessystemet, så du kan træffe dit uddannelsesvalg.

Center for Unge, Uddannelse og Job vejleder elever i folkeskolens 7.-10. klasse og unge under 30 år med bopæl i kommunen. Alle unge har en uddannelsesvejleder.

Som ung eller som forælder til en ung er du altid velkommen til at kontakte din uddannelsesvejleder eller Center for Unge, Uddannelse og Job.

Kontakt Center for unge, uddannelse og job:

Tlf: 87 53 50 00  -Jobcenter Syddjurs
cuuj@syddjurs.dk - ikke sikker mail

Centerleder: Mikkel Holme Hansen
Administration: Hanne Sørensen

Center for unge, uddannelse og job

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft