Brug af rent byggeaffald

Du må bruge visse typer af sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald som fyld i for eksempel pladser og veje.

Du må bruge disse typer affald:

  • natursten, f.eks. granit eller flint
  • uglaseret tegl (mur- og tagsten)
  • beton
  • blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton.

Det er en forudsætning, at:

  • du bruger affaldet i stedet for for eksempel stabilgrus. Du må ikke bruge mere affald end nødvendigt. 
  • du bruger knust affald, så det ligner det materiale, det erstatter.
  • affaldet er uforurenet. Det vil sige, at det med høj grad af sikkerhed ikke indeholder forurening. Affaldet må for eksempel ikke indeholde imprægneret træ, PCB, tjære, sod, maling og lak.

Du har som bygherre eller entreprenør/håndværker ansvaret for, at byggeaffaldet er sorteret og uforurenet.

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft