Miljøgodkendelse

Her kan du læse mere om hvilke miljøregler, der gælder for din virksomhed

Anmeldelse af autoværksted

Hvis du ønsker, at starte et autoværksted op, skal du anmelde det til os

Anmeldelse af større maskinværksted

Hvis du ønsker at udvide eller opstarte et maskinværksted, så det får et værkstedsareal på over 1000 m2, skal det anmeldes til os

Anmeldelse af varmeværker og fyringsanlæg

Varmeværker og fyringsanlæg på mellem 1 MW og 50 MW skal anmeldes til os

Brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn

Alle virksomheder der får lavet en miljøgodkendelse eller får miljøtilsyn skal betale brugerbetaling for vores arbejde.

Miljøgodkendelse af virksomheder

Virksomheder, som kan give en væsentlig miljøpåvirkning, skal miljøgodkendes ved etablering og ændringer.

Miljøregler for olietanke over 6.000 liter

Etablering af en olietank på 6.000 liter eller derover skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før arbejdet påbegyndes.

Spildevand fra industri og erhverv

Hvis du ønsker, at aflede spildevand fra din produktion skal du ansøge om det hos os