Beredskabsplan for vandværker

Information og skabelon til beredskabsplan for almene vandværker.

Beredskabsplanen for de almene vandværker er et redskab, der skal sikre rent drikkevand til forbrugerne ved forskellige krisesituationer.

Formålet med beredskabsplanen er at udarbejde forskellige indsatser, som skal aktiveres, hvis vandforsyningen er truet eller svigter, f.eks. som følge af kemisk/bakteriologisk forurening, brud, uheld og terror, eller andre situationer, hvor borgerne ikke umiddelbart kan anvende drikkevandet.

Beredskabsplanen skal som minimum beskrive, hvem der er ansvarlig for vandværkets daglige drift og vedligeholdelse, hvem der bør tilkaldes og/eller varsles i forskellige nødsituationer, samt etablering af nødforsyningsledninger til nabo vandværker.

Det er derfor vigtigt at hvert enkelt vandværk, løbende holder deres beredskabsplan opdateret, med kontaktinformation på de personer der er relevante for det enkelte vandværk.

Vandværket skal ligeledes udarbejde en liste med telefonnummer på ”følsomme forbruger”, f.eks. læger, tandlæger, daginstitutioner, plejehjem, restauranter, fødevarevirksomheder osv., som forsynes med vand fra vandværket.

Beredskabsplanen skal desuden være let tilgængelig, f.eks. forefindes på vandværket. En udfyldt kopi af beredskabsplanen sendes til Syddjurs kommune pr. mail.

Vi har udarbejdet en skabelon til beredskabsplan for de almene vandværker, som supplement til Kommunens beredskabsplan.

Skabelonen til beredskabsplanen for vandværker kan findes nederst på denne side.

Kontakt ved akutte situationer udenfor kommunens åbningstid

Ved akutte situationer udenfor kommunens åbningstid, kontaktes Beredskab og Sikkerhed.

Beredskab og Sikkerhed er det fælleskommunale beredskab, som ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft