Følgegruppen til vandforsyningsplan 2025

Følgegruppens medlemmer

Syddjurs Kommune har udvalgt 11 repræsentanter fra de almene vandværker og Syddjurs Vandråd til at deltage i følgegruppen til den kommende vandforsyningsplan 2025. Repræsentanter i følgegruppen kan ses herunder:

 • Syddjurs Vandråd
 • Djurs Vand
 • Hornslet Vandværk
 • Balle Vandværk
 • Stødov Vandværk
 • Mørke Vandværk
 • Tåstrup Vandværk
 • Koed-Sundby Vandværk
 • Ryomgård Vandværk
 • Vedehøj Vandværk
 • AquaDjurs A/S
 • Syddjurs Kommune - Miljø og Klima, Grundvandsgruppen
 • Syddjurs Kommune – Natur-, teknik- og miljøudvalget v/ Kim Lykke Jensen og Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Udvælgelsen af repræsentanter er foretaget, således at der opnås en bred repræsentation af både større, mellem og mindre vandværker, samt en fordeling, af repræsentanter fra de forskellige dele af kommunen.

Hvis borgere, virksomheder, foreninger eller repræsentanter fra vandforsyninger i Syddjurs Kommune har idéer og input til den kommende vandforsyningsplan, så er disse meget velkomne og kan sendes til grundvand@syddjurs.dk

Referat og oplæg fra møder i følgegruppen kan ses på kommunens hjemmeside under Åben indsigt på sag nr. 23/32859

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft