Digital indberetning af takstblad

Årlig indberetning af drifts- og anlægsbidrag

Alle almene vandværker skal en gang om året indsende drifts- og anlægsbidrag til godkendelse hos Syddjurs Kommune.

Drifts- og anlægsbidragene skal indberettes til Syddjurs Kommune via den digitale indberetningsformular.

Har du spørgsmål til den digitale indberetningsformular eller dit "log-in" kan du kontakte Anne-Mette Rasmussen på anmj@syddjurs.dk eller på telefon 87 53 54 72

Alle almene vandværker skal have et regulativ, som regulerer forholdet mellem vandværket og forbrugeren. Regulativet skal godkendes af kommunen og være tilgængelig på vandværkets hjemmeside. 

Yderligere information om takster findes i Energistyrelsens Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft