Gener fra husdyr

Omboende kan af og til opleve gener fra nærliggende husdyrbrug.

Høns, haner og andet fjerkræ

Regler for fjerkræhold afhænger af størrelsen på hønseholdet, samt af om det befinder sig i land- eller byzone.

Fluegener

Få fluer kan af og til blive til mange i nærheden af husdyrbrug.

Lugt

Lugt fra husdyrbrug stammer oftest fra stalden eller fra oplag og udbringning af husdyrgødning.

Hvordan kan jeg klage over gener fra et husdyrbrug?

Henvend dig til ejeren af dyrene inden du indsender klage.