Husdyrgødning m.v.

Forsvarlig opbevaring og udbringning af husdyrgødning er vigtig for at undgå lugtgener og skader på natur og miljø.

Fast husdyrgødning

Gødning fra husdyr indeholder nyttige næringsstoffer som er grundlaget for dyrkning af afgrøder på markerne. En forsvarlig opbevaring og udbringning af husdyrgødning er vigtig for at minimere lugt- og fluegener samt undgå skader på natur og miljø.

Gyllebeholdere

Opbevares flydende gødning på forsvarlig vis undgås lugtgener og skader på miljø og natur. Gødning fra husdyr indeholder nyttige næringsstoffer, som er grundlaget for dyrkning af afgrøder på markerne.

Organiske restprodukter (slam o.lign.)

Spildevandsslam og andre typer af affaldsprodukter må anvendes som gødning.