Husdyrhold

Enhver etablering, udvidelse eller ændring på et husdyrbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunen. Kommunen tager stilling på baggrund af anmeldelsen stilling til, om der kræves tilladelse eller godkendelse.

Hobbydyrehold

De fleste former for hobbydyrehold, også kaldet "ikke-erhvervsmæssige dyrehold", er forbudt i byzone. I landzone, hvor afstanden til nabobeboelse er større, kan hobbydyrehold som regel tillades.

Særregler for IE-brug

Der er en række særlige regler for drift, indretning og egenkontrol for store svine- og fjerkræbrug (IE-brug)

Anmeldeordning for husdyrbrug

Ejer du et husdyrbrug, kan du foretage mindre ændringer uden en forudgående miljøtilladelse eller -godkendelse. Husk at anmelde inden du går i gang!