Betaling, fakturering og EAN numre

Find betingelser for betaling og fakturering, brug af NemHandel og EAN-nummer.

Standardbetingelser ved betaling 

Vi sender betaling for leverede varer og tjenesteydelser 30 kalenderdage efter leverandørens fremsendelse af elektronisk faktura. Sidste rettidige betalingsdag er dermes fakturaens fremsendelsesdag plus 30 kalenderdage. Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag være sidste rettidige betalingsdag.
 
I det omfang der, via lovgivning eller anden aftale, er fastsat andre betalingsfrister, gælder disse. Fakturabeløbet debiteres Syddjurs Kommunes bankkonto sidste rettidige betalingsdag og krediteres leverandørens bankkonto i henhold til leverandørens aftale med eget pengeinstitut.
 

Fakturering

Syddjurs Kommune tager i henhold til lovgivningen kun imod elektroniske fakturaer fra vores leverandører. Fakturaen skal være i det elektroniske format OIOUBL.
 

Brug NemHandel

Du kan gratis sende fakturaer ved hjælp af NemHandel til alle offentlige myndigheder og institutioner. Hvis du ikke allerede er i gang med at sende NemHandel fakturaer til dine kunder i det offentlige, er der flere muligheder for at komme i gang.

EAN-lokationsnummer

Når du sender en elektronisk faktura til Syddjurs Kommune, er det vigtigt, at fakturaen lander hos den korrekte modtager. Ikke blot den rigtige myndighed, men også den rigtige person eller afdeling.
For at sikre dette anvendes et EAN-lokationsnummer, der entydigt identificerer den endelige modtager. Du skal angive modtagerens EAN-lokationsnummer på alle fakturaer.
 
Vi har valgt ikke at offentliggøre vores EAN-numre. Derfor skal du som leverandør, når du handler med en institution eller afdeling i Syddjurs Kommune, bede om at få oplyst institutionens eller afdelingens EAN-nummer, så du sikrer, at fakturaen kommer frem til den korrekte modtager. Det sikrer den hurtigste sagsbehandling og hurtigste betaling af fakturaen.
 
Har du som virksomhed behov for kende at EAN-nummer for en kommunal afdeling eller institution, skal du kontakte den pågældende afdeling direkte. 

Opkrævning af gebyr med henvisning til kravet om elektronisk fakturering

Der kan kun pålægges gebyr, hvis leverandøren har en udtrykkelig ret til det i form af en klausul i en samhandelsaftale, eller hvis parterne på anden vis udtrykkeligt har aftalt det. Pålægger leverandøren gebyr uden at det udtrykkeligt er aftalt, er myndigheden berettiget til at afvise det.

Udbud og indkøb

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00