Byggeaffald

Her finder du oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis du skal nedrive, renovere eller vedligeholde bygninger og anlæg.

Inden du begynder arbejdet, skal du igennem følgende tre trin:

Grænseværdier

Kommunerne i Østjylland har indført fælles grænseværdier for byggeaffald.

Asbest

Asbest findes i for eksempel eternitplader, loftsplader og isoleringsmateriale.

Du skal indpakke støvende asbest, for eksempel itugåede tagplader, efter Asbestvejledningen. Det kan være i to lag plast.

Du skal aflevere asbestholdigt affald til deponi hos Reno Djurs.  

Du skal anmelde asbestaffaldet før du afleverer det.

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft