Forudgående høring for placering 2.1 - et ekstra areal som mulig placering for fælles biogasanlæg

Økonomiudvalget besluttede den 15. november 2023 at sende placering 2.1 - et ekstra areal som mulig placering for nyt fælles biogasanlæg - i høring.

Høringsfrist 01.01.2024 Område 8581 Nimtofte Lagt online 22.11.2023 Type Lokalplan Sagsnummer 23/25669

Forudgående offentlig høring

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 15. november 2023 at sende placering 2.1 - et ekstra areal som mulig placering for nyt fælles biogasanlæg - i forudgående høring i fire uger i perioden:

fra den 22. november 2023 til den 1. januar 2024.

I høringsperioden kan borgere, foreninger m.fl. komme med ideer og bemærkninger til den nye placeringsmulighed samt til den videre planlægning for et nyt fælles biogasanlæg. 

Ideer og bemærkninger skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den 1. januar 2024 kl. 23:59 og skal indsendes via høringsportalen, som du finder link til herunder eller via mail til planudvikling@syddjurs.dk

Persondata

Alle indsendte høringssvar (bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser mv.) er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på Syddjurs Kommunes hjemmeside samt indgå i den videre politiske behandling.

Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mailadressse og anden personlig oplysning, som oplyses i høringssvar, vil ligge offentligt tilgængeligt.

Personer registreret med navne- og adressebeskyttelse opfordres til, at oplyse dette i forbindelse med indsendelse af høringssvar.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde den 13. december 2023 i Kolind+ med ca. 170 fremmødte. 

Nedenfor kan du se det materiale, der blev vist på mødet.

Præsentation fra borgermødet

Se indkomne ideer og bemærkninger i Åben Indsigt her:

Bemærk: høringssvar vil først blive offentliggjort, når de er sagsbehandlet. Der vil derfor være forsinkelse på offentliggørelsen af disse, og i nogle tilfælde vil de først blive offentliggjort efter udløb af fristen for indsendelsen af høringssvar.

Abonnér på høringer

Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.

Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Gå til tilmeldingsside