Frivilligprisen 2024

Her kan du indstille din kandidat til Frivilligprisen 2024

Frivilligprisen 2024

DEADLINE FOR INDSTILLINGER TIL FRIVILLIGRÅDETS PRIS 2024: 1. august 2024

Kender du nogen, som har ydet en stor indsats for socialt og fysisk udsatte borgere i Syddjurs Kommune?
Måske er det ildsjælen, som gør noget helt særligt for børn og unge? Måske er det foreningen, som har taget hånd om flygtninge? Eller foreningen som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for ensomme, ældre eller handicappede?

Frivilligrådets Pris gives til en enkeltperson eller gruppe, der har ydet en social indsats i kommunen, skabt opmærksomhed om det frivillige arbejde og udvist eller fremmet det frivillige, sociale engagement. Præmie: 5.000 kr. Medlemmer af Frivilligrådet kan ikke indstilles til Frivilligprisen.

HVAD SKER DER BAGEFTER?

Når du har indstillet din kandidat, sendes indstillingen til Frivilligrådet, der ud fra listen af indstillede udpeger tre nominerede. Ud af disse tre nominerede annoncerer Frivilligrådet vinderen til Frivillig Fredag den 27. september 2024 kl. 18 i Kolind+

Indlæser formular

Birgitte Damgaard Nielsen

Civilsamfundskonsulent

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft