Frivilligrådet

Medlemmer af Frivilligrådet og formål

Frivilligrådet i Syddjurs Kommune arbejder sammen med kommunen for at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde i Syddjurs i samspil med borgerne.

Frivilligrådet rådgiver politikerne i hvordan §18-tilskud bevilges til foreningerne. Derudover arrangerer Frivilligrådet 'Frivillig Fredag' og er generelt med til at udvikle området. 

Frivilligrådet består af syv medlemmer og tre suppleanter, som tilsammen repræsenterer foreninger og organisationer, der arbejder med frivilligt socialt arbejde inden for tre interesseområder:

 • Område 1: Ældre/ensomme
 • Område 2: Børn og unge
 • Område 3: Andre, herunder handicapområdet, humanitære foreninger, sygdomsforeninger og flygtningeområdet

Frivilligrådet 2023 består af disse rådsmedlemmer:

 • Elva Nørager, Ældresagen Rønde - Område 1
 • Anna S. Jørgensen, Søhusparkens Vennekreds - Område 1
 • Allan Skourup, Red Barnet, Syddjurs - Område 2 (formand)
 • Henrik Alrøe Sørensen, Dansk Handicap Forbund, Hornslet - Område 2
 • Helle Pedersen, UlykkesPatientForeningen - Område 3 (næstformand)
 • Anne-lise Vester, Gigtforeningen - Område 3
 • Jørgen Bang, Dansk Blindesamfund - Område 3

 

Suppleanter:

 • Anna Pirk Lilliendahl Christiansen, DOF Gigtskolen - Syddjurs - Område 1
 • Jan Bo Lilliendal, Djurslands Veteraner - Område 2
 • Lone Kristensen, Parkinsonforeningen, Djursland - Område 3

Birgitte Damgaard Nielsen

Civilsamfundskonsulent

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft