Nye vilkår for tilskud fra § 18 puljen

Brev til foreninger om nye vilkår for tilskud fra § 18 puljen

Orientering om nye vilkår for tilskud fra § 18 puljen

Kære forening

I efteråret 2023 vedtog Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget nye retningslinjer for uddeling fra Syddjurs Kommunes Pulje til frivilligt socialt arbejde (§ 18).

Nu er det muligt at søge tilskud for flere år ad gangen, og Frivilligrådet kan reservere noget af puljen til et årligt tema. Fremover bliver der desuden én årlig ansøgningsrunde med frist den 15. september, og modtagere af tilskud skal anmode om udbetaling af tilskud senest den 1. september.

Brevet her fortæller jer om de nye vilkår og muligheder. I kan finde de nye retningslinjer på Syddjurs Kommunes hjemmeside: www.syddjurs.dk / Kultur og Fritid / Bliv frivillig / Frivilligrådet § 18.

Støtte til to- og treårige indsatser

Nogle frivillige aktører søger hvert år om tilskud fra § 18 puljen. Med de nye retningslinjer for § 18 puljen kan frivillige aktører få mere tid til deres målgrupper, fordi de kan søge om tilskud for to eller tre år ad gangen. Andre aktører står med en idé til en ny indsats for socialt udsatte, og de kan også have glæde af at søge om tilskud for flere år ad gangen. Et flerårigt tilskud vil give de frivillige aktører ro til at udvikle og forankre deres indsats.

Frivilligrådet kan reservere noget af § 18 puljen til et årligt tema

Fremover har Frivilligrådet mulighed for at reservere noget af § 18 puljen til et årligt tema. Et årligt tema giver Frivilligrådet mulighed for at give tilskud til en aktuel problematik for socialt udsatte borgere. Frivilligrådet vælger temaet på baggrund af dialog med Syddjurs Kommune, så temaet også kan understøtte problematikker, som Syddjurs Kommune arbejder med på det sociale område.

Én årlig ansøgningsrunde – den 15. september

Muligheden for at søge om tilskud løbende erstattes af én årlig ansøgningsrunde. Det betyder, at den 15. september 2024 er frist for samtlige tilskud fra 2025s § 18 pulje. Hvis der herefter er puljekroner til overs, etablerer Frivilligrådet dialog med aktører om at iværksætte indsatser for de resterende puljemidler. Frivilligrådet får dermed mulighed for at udvikle indsatser og skabe samarbejder med aktører, som sjældent eller aldrig har modtaget §-18-tilskud, for eksempel boligforeninger, idrætsforeninger eller virksomheder. Disse aktører skal stadig lave en ansøgning til Frivilligrådet om § 18 tilskud til deres indsats.

Modtagere af tilskud skal anmode om udbetaling senest 1. september

Fra 2024 skal modtagere af § 18 tilskud anmode Syddjurs Kommune om at få deres tilskud udbetalt senest 1. september i tilskudsåret; herefter vil tilskuddet bortfalde. Frivilligrådet har i en årrække oplevet, at der er ubrugte puljemidler mod slutningen af året. Denne frist giver Frivilligrådet mulighed for at få alle midler ud at virke. De bortfaldne tilskud vil nemlig indgå i overskydende puljemidler, som Frivilligrådet har ansvaret for at uddele ved at etablere dialog med aktører, som så ansøger Frivilligrådet om tilskud.

Fireårig valgperiode i stedet for to år

De nye retningslinjer betyder også, at Frivilligrådets medlemmer vælges for fire år ad gangen i stedet for de nuværende to år, samtidig med at valgperioden følger Byrådets valgperiode. Det betyder, at den fireårige valgperiode starter fra og med efteråret 2025. Den længere valgperiode giver større sammenhæng i Frivilligrådets arbejde, og Frivilligrådet får nemmere ved at udvikle samarbejder med flere frivillige aktører. 

I er velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer.

Med venlig hilsen                                       

Birgitte Damgaard Nielsen
Civilsamfundskonsulent
(bida@syddjurs.dk, mobil: 21665053)

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft