Booking af lokaler

Vejledning til lån og leje af lokaler i Syddjurs Kommune

I Syddjurs Kommune er det muligt at låne og leje ledige lokaler til at afholde en folkeoplysende aktivitet. Ved udlån af kommunale lokaler prioriteres de godkendte foreninger. Syddjurs Kommune udlåner derudover også lokaler til øvrige foreninger og sammenslutninger, der udøver folkeoplysende aktivitet.

Priser for lokaler - 2024

Kommunale lokaler

  • Under 150 m2: 0 kr. pr. time (f.eks. klasselokaler)
  • Over 150 m2: 62 kr. pr. time (f.eks. gymnastiksale)

Lokaler i de selvejende haller

  • Multisale: 62 kr. pr. time
  • Haller: 95 kr. pr. time

     


Øvrige forhold vedrørende kommunale lokaler

  • Ved tilkald af pedelbistand udenfor skolens/facilitetens åbningstid opkræves brugeren 475 kr. pr. time af det pågældende sted. Beløbet tilfalder skolen/faciliteten
  • Ved arrangementer med overnatning opkræver skolen/faciliteten 20 kr. pr. deltager. Beløbet tilfalder skolen/faciliteten

Hvordan booker jeg et lokale?

Booking af lokaler (både kommunale og lokaler i de selvejende haller) bookes via Conventus.

(dog ikke lokaler på kommunens skoler. Booking af skolernes lokaler skal ske direkte til skolens kontaktperson).

På startsiden i Conventus finder du en vejledning til booking af lokaler.

For foreninger, der ikke kan tilgå Conventus, kan ledige tider ses via Foreningsportalen.

Anvisning af kommunale lokaler

Nedenfor finder du en række relevante informationer ved lån/leje af kommunale lokaler.

Kultur og Fritid

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft