21.03.2024

Biblioteket i Hornslet flytter til det kommende kulturhus

Syddjurs Byråd har besluttet at det nuværende bibliotek i Hornslet skal flytte til det kommende kulturhus, når det står færdigt

Det kommende kulturhus i Hornslet vil huse biograf, bibliotek, kulturskole, musik- og teateraktiviteter, borgerservice samt foreningsaktiviteter i ét moderne byggeri. Projektet er allerede godt i gang og har modtaget 30 mio. kr. i støtte fra Nordea-Fonden samt 6,3 mio. kr. fra den statslige forsøgsordning for frie bymidter. Byggeriet skal opføres i tilknytning til byens biograf, hvor Foreningen Kulturgrunden allerede i dag står for at arrangere masser af kulturaktiviteter med frivillige kræfter. Syddjurs Kommune støtter projektet med ca. 30 mio. kr. og har indtil videre bidraget med køb af grunde og støtte til fundraising.

 

En væsentlig del af livet i det kommende kulturhus vil udgøres af de daglige besøgende til biblioteket, som også vil blive placeret i det nye kulturhus. Biblioteket vil derfor flytte fra det såkaldte Tinghus, som ligger på Tingvej ligesom det kommende kulturhus. Dette blev besluttet af Syddjurs Byråd på mødet den 20. marts 2024.

 

Integrationen af biblioteket i det kommende kulturhus er resultatet af dialog mellem kulturhusets styregruppe og eksperter fra Lokale og Anlægsfonden samt Nordea-Fonden. Bibliotekets mange brugere vil bidrage til aktivitet og liv i kulturhuset, når de besøger det for at låne bøger eller deltage i arrangementer og opleve temaudstillinger. Bibliotekets medarbejdere vil desuden bidrage til betjeningen af kulturhusets brugere i dagtimerne.

 

Formanden for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Heine Skovbak Iversen, udtaler om den kommende flytning:

 

- "I udvalget er vi helt enige om, at placeringen af biblioteket i det kommende kulturhus er det helt rigtige. Det vil tiltrække mange besøgende og give anledning til flere arrangementer. Det vil skabe god synergi med de andre kulturinstitutioner såsom biografen, kulturskolen og foreningerne. Samtidig tilbyder det en central placering for de mange henvendelser til borgerservice, som biblioteket også håndterer. Med flytningen af biblioteket får vi frigjort plads i Tinghuset. Vi vil nu starte en proces op for afklaring af fremtiden for Tinghuset, som jo fortsat er en central og væsentlig bygning i Hornslet midtby."

 

Flytningen understøttes af samarbejdet, der allerede finder sted mellem kulturhusets centrale aktører, det vil sige biblioteket, foreningerne Kom-Bi og Kulturgrunden samt Kulturskolen Syddjurs. Disse institutioner har sammen afholdt et arrangement på Kulturgrunden i efteråret 2023 og planlægger en række arrangementer i 2024, der skal være en test på, hvilke arrangementer der til sin tid skal være i det kommende kulturhus.

 

I 2022 registrerede biblioteket i Hornslet over 50.000 enkeltbesøg fordelt over hele ugen. Det forventes, at dette tal vil udgøre næsten 40 % af de samlede enkeltbesøg i det kommende kulturhus.

 

Tidsplan

I første halvår af 2024 fokuseres der på at modne kulturhusprojektet, herunder fastlæggelse af funktioner, arealbehov og budget, stiftelse af en almennyttig ejendomsfond samt fastlæggelse af driftsorganisation og udbudsstrategi.

 

I andet halvår af 2024 forberedes og gennemføres en projektkonkurrence via EU-udbud, hvorefter det vindende projekt udvælges ved udgangen af året.

 

Baseret på det vindende projektforslag gennemføres yderligere fundraising i første halvår af 2025, så der i sommeren 2025 kan træffes endelig beslutning om kulturhusets størrelse.

 

I 2025 påbegyndes processen med at udarbejde en projektlokalplan, og i anden halvdel af året starter projekteringen, som fortsætter ind i 2026.

 

Byggefasen forventes indledt i starten af 2027 med henblik på indvielse i slutningen af 2028.