21.03.2024

LEG I LANDDISTRIKTERNE: Oplev gadeteater og talende skulpturer

Hvad mon skulpturen på hjørnet står og funderer over? Har du spurgt den? Det kan du finde ud af, når skulpturerne vækkes til live.

Store som små borgere i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune er inviteret til dage i fantasiens navn, når Foreningen Kunst ud til Folket får lokale skulpturer i tale med gadeteater og fantasilege i Tirstrup, Ørsted, Vivild, Thorsager, Glesborg, Trustrup-Lyngby, Ryomgård og Kolind. Her handler det ikke om fakta eller kunsthistoriske fortolkninger. I stedet bygger vi sammen et eventyr op omkring skulpturerne, taler med dem, digter fantasifulde fortællinger og undersøger, hvad vi egentlig kan bruge skulpturen på det lokale torv til?

 

Levende og aktuel kunst

Når Foreningen Kunst ud til Folket og projektet SNAK med skulpturerne i foråret gør sit indtog i Østjylland, er det i samarbejde med Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune og skoler i de 8 byer - og med et fælles ønske om at gøre den lokale kunst og kultur i landdistrikterne levende og aktuel for kommunernes yngste borgere.

 

For SNAK med Skulpturerne er ikke bare en leg med kunst for børn. Det er ifølge foreningen et forsøg på at sætte gang i en grundlæggende samtale om børns kulturelle muligheder i de danske landdistrikter, og om hvordan legen med den lokale kunst kan bidrage positivt til børnenes trivsel og læring i skolen. Ved at bruge den kunst og kultur, der allerede findes i byen, forstærkes ikke bare kunstens lokale relevans og aktualitet, men også børnenes forankring og medborgerskab i lokalsamfundet.

 

Kunstens aktualitet er netop en af de centrale punkter i Syddjurs Kommunes Kunststrategi fra 2023. "I Syddjurs Kommune vægter vi kunst højt, og med vores kunststrategi udtrykker vi netop vores arbejde med at skabe oplevelser med kunst og kultur for alle aldre. Vores mål er, at så mange mennesker som muligt skal have glæde af kunsten - i hverdagen, i naturen og på nye og ukendte steder" siger Heine Skovbak Iversen, formand for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

 

Strategien er et udtryk for, at så mange mennesker som muligt skal have glæde af kunsten i deres hverdag. Et mål der vækker genklang hos Allan Gjersbøl Jørgensen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs kommune: "I Norddjurs Kommune har vi et mål om, at kulturoplevelser skal skabes, hvor borgerne er - både som en del af hverdagen og som enkeltstående kulturelle oplevelser. Projektet SNAK med skulpturerne opfylder vores målsætning, og så understøtter det også de gode fællesskaber i vores landsbyer. Det er vigtigt for os."

 

Pak fantasibrillerne og legelysten og hjælp Kunst ud til Folket med at få liv i skulpturen og bliv klogere på, hvad den mon har at sige!

 

Kom og oplev gadeteater i din by!

Vi tænder for den magiske maskine og vækker skulpturen til live kl. 16-17 i de forskellige byer, og det er gratis at deltage:

 

Tirstrup den 9. april
Ved Verdensmålsgavlen lige ved siden af Tirstrup Dinner på Århusvej 36C

 

Ørsted den 17. april
Ved skulpturerne på Skulpturplænen bag ved Ørsted Kro

 

Vivild den 23. april
Ved skulpturerne foran Langhøj Idrætscenter på Langgade

 

Thorsager den 2. maj 
Ved den store hammer-skulptur ved Thorsager Skoles parkeringsplads

 

Glesborg den 7. maj 
Ved skulpturen Centrum på Glesborg Bygade

 

Trustrup-Lyngby den 14. maj
Ved skulpturen En Kakadue i skolegården på Søren Kanneskolen i Toubro

 

Ryomgård den 27. maj
Ved skulpturen Ud og Hjem ved Ryomgård Station

 

Kolind 3. juni
Ved skulpturen Svanen over Sundet ved parkeringspladsen på Drasbeksgade 16

 


I tidsrummet mellem kl. 8-14 foregår gadeteatret for elever fra byernes lokale skoler.

 

OM PROJEKTET

På tværs af hele Region Midtjylland og i samarbejde med Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, 8 folkeskoler og lokale aktører afvikler Foreningen Kunst ud til Folket i foråret projektet SNAK med skulpturerne. I alt deltager 200 skolebørn bosat i 8 byer på tværs af kommunerne.

 

Foreningen Kunst ud til Folkets projekt SNAK med skulpturerne er støttet af Den Europæiske Union, Region Midtjylland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Læs mere om Foreningen Kunst ud til Folket og projektet SNAK med skulpturerne her: https://kunstudtilfolket.com/snak