11.03.2024

Lokalt erhvervsliv inviteres med i nyt dialogforum

Hvordan bliver Syddjurs en endnu mere attraktiv erhvervskommune? Kan vi komme mere i dybden med vigtige udviklingsdagsordener for virksomhederne? Og hvad med den grønne omstilling? Emner som disse ..

Det nye forum udspringer af planen for udmøntningen af Erhvervs- og planpolitikken for 2023-2026. Her fremgår det, at der i 2024 skal etableres et erhvervspolitisk dialogforum, som skal styrke dialogen mellem Syddjurs Kommune og det lokale erhvervsliv.

 

I dialogforummet skal man drøfte erhvervspolitiske emner og tiltag, der kan styrke den samlede erhvervsfremmeindsats i Syddjurs Kommune. Møderne skal også øge kendskabet til erhvervslivets ønsker og behov i forhold til den kommunale erhvervsservice.

 

Alle virksomheder i Syddjurs Kommune får mulighed for at melde sig til det erhvervspolitiske dialogforum. Det skal ske senest den 1. maj 2024, og herefter udvælges virksomhedsrepræsentanterne. 

 

Virksomheder skal melde sig via www.syddjurs.dk - erhverv - erhvervsenheden - erhvervspolitisk dialogforum. 

 

Dialogforummet skal præges af variation i geografisk placering, størrelse af virksomhed samt branche for at sikre diversitet og bredde.

 

Forummet skal bestå af en fast deltagerkreds bestående af:

 • Repræsentanter fra op til 25 lokale virksomheder
 • Erhvervs- og planudvalget
 • Kommunaldirektøren
 • Repræsentation fra Erhvervsenheden
 • Repræsentation fra Administrationen i øvrigt ved behov.

Det erhvervspolitiske dialogforum kører i en forsøgsperiode på ét år med 3 møder, hvorefter konceptet evalueres. Møderne finder som udgangspunkt sted på rådhusene i Ebeltoft og Hornslet i umiddelbar forlængelse af Erhvervs-og planudvalgets udvalgsmøder.

 

Mødedatoer:

Den 15. maj 2024 kl. 17.00-19.00

Den 13. november 2024 kl. 17.00-19.00

Februar 2025 - dato følger.

 

På hvert møde vil der være ét centralt mødetema, som for eksempel kunne være:

 • Erhvervshandlingsplanen og dens implementering, herunder kommende aktiviteter
 • Tiltrækning af nye virksomheder
 • Markedsføring af Syddjurs Kommune som attraktiv erhvervskommune
 • Syddjurs Kommunens indsats for at understøtte bæredygtig omstilling i virksomhederne
 • Byggesagsbehandling og miljøgodkendelser
 • Kommunens samarbejdsaftaler med Aarhus Universitet og Central Denmark EU Office.

Møderne skal også bruges til fælles sparring og ideudvikling på emner, som har betydning for erhvervsudviklingen i kommunen.

 

Kasper Kolstrup Møller, formand for Erhvervs-og planudvalget, siger: 

 

"Det erhvervspolitiske dialogforum skal bringe os endnu tættere på erhvervslivet. Vi er ofte i kontakt med små og store virksomheder, men på møderne i dialogforum kan vi fokusere på bestemte emner og komme mere i dybden, end der ellers er mulighed for. Det tror og håber jeg, virksomhederne kan se værdien i og vil være en del af". 

 

Andre aktører kan inviteres med

På møderne i det erhvervspolitiske dialogforum kan også deltage virksomheder, som ikke er medlemmer. Det samme kan interesseorganisationer, foreninger og andre relevante parter, for eksempel Business Djursland, Erhvervshus Midtjylland, Visit Aarhus og Dansk Industri.

 

Afhængig af emnet for det enkelte møde kan der også inviteres repræsentanter fra de øvrige politiske fagudvalg. 

 

Det nye erhvervspolitiske dialogforum supplerer de mange andre aktiviteter, hvor udvalget og erhvervslivet mødes og drøfter aktuelle emner og udviklingstiltag.

 

Her kan f.eks. nævnes 12-16 årlige virksomhedsbesøg, besøg i forbindelse med udvalgsmøder, hvor halvdelen af møderne afholdes hos en lokal, privat virksomhed. Hertil kommer løbende dialog til f.eks. nytårskur for erhvervslivet og sommermøde, på borgermøder og i andre sammenhænge. 

 

Foto fra Syddjurs Kommunes nytårskur for erhvervslivet i Kolind+ torsdag den 18. januar 2024, hvor cirka 150 virksomheder deltog.