08.05.2024

Nye muligheder for støtte til frivilligt socialt arbejde

Man kan nu søge tilskud fra Syddjurs Kommunes til frivilligt socialt arbejde for flere år ad gangen. Samtidig kan Frivilligrådet også vælge at reservere nogle af midlerne til et årligt tema.

Det er altsammen en del af nye retningslinjer for uddeling fra Syddjurs Kommunes pulje til frivilligt socialt arbejde ((§18), som blev vedtaget af Kultur,-fritids-og landdistriktsudvalget i efteråret 2023. Ændringen skal gøre det lettere for aktørerne at udvikle og forankre deres projekter.

 

Fremover bliver der desuden én årlig ansøgningsrunde med frist den 15. september, og modtagere af tilskud skal anmode om udbetaling af tilskud senest den 1. september.

 

Støtte til to- og treårige indsatser
Nogle frivillige aktører søger hvert år om tilskud fra §18 puljen. Med de nye retningslinjer for §18 puljen kan frivillige aktører spare lidt på kræfterne, fordi de kan søge om tilskud for to eller tre år ad gangen. Andre aktører står med en idé til en ny indsats for socialt udsatte, og de kan også have glæde af at søge om tilskud for flere år ad gangen. Et flerårigt tilskud vil give de frivillige aktører ro til at udvikle og forankre deres indsats.

 

Jan Bo Lilliendal fra Djursland Veteraner er netop i færd med at udvikle en ny indsats rettet mod veteraner og deres pårørende, hvor han håber på at få tilskud til en maritim sommerlejr de kommende tre år. Jan Bo Lilliendal fortæller, at et flerårigt tilskud vil gøre det muligt at lave en bedre indsats for veteranerne og deres pårørende:

 

"Vi har en målgruppe med forskellige udfordringer, og hvor veteranerne og deres familier har stor glæde af vores arrangementer i dagligdagen. Men vi skal først skabe den sociale alliance og de bånd, som får dem til at dukke op, og det kan vi meget nemmere opbygge og vedligeholde på de maritime sommerlejre."

 

Jan Bo Lilliendal fortæller også, at et tre-årigt tilskud gør det nemmere at skaffe medfinansiering fra andre aktører:

 

"Hvis vi modtager et tre-årigt tilskud fra Syddjurs Kommunes §18 pulje, så har vi nemmere ved at få bidrag fra andre aktører. Vi kan også få en bedre pris på leje af lejren, når vi kan garantere, at vi kommer tre år i træk."

 

Frivilligrådet kan reservere penge til et årligt tema
Fremover kan Frivilligrådet reservere nogle af §18-kronerne til et årligt tema. Det giver mulighed for at lade nogle af midlerne flyde derhen, hvor der er en aktuel problematik for socialt udsatte borgere. Frivilligrådet vælger temaet på baggrund af dialog med Syddjurs Kommune, så temaet også kan understøtte problematikker, som kommunen i forvejen arbejder med på det sociale område.

 

Én årlig ansøgningsrunde den 15. september
Muligheden for at søge om tilskud løbende erstattes af én årlig ansøgningsrunde. Det betyder, at den 15. september 2024 er frist for samtlige tilskud fra 2025's §18 pulje. Hvis der herefter er puljekroner til overs, går Frivilligrådet i dialog med aktører om at iværksætte indsatser for de resterende puljekroner.

 

Frivilligrådet får dermed mulighed for at udvikle indsatser og skabe samarbejder med aktører, som sjældent eller aldrig har modtaget §18-tilskud. Det kan for eksempel være boligforeninger, idrætsforeninger eller virksomheder. Disse aktører skal stadig lave en ansøgning til Frivilligrådet om §18 tilskud til deres indsats.

 

Modtagere skal anmode om udbetaling senest 1. september
Fra 2024 skal modtagere af § 18tilskud anmode Syddjurs Kommune om at få deres tilskud udbetalt senest 1. september i tilskudsåret. Herefter vil tilskuddet bortfalde. Frivilligrådet har i en årrække oplevet, at der er ubrugte puljemidler mod slutningen af året. Denne frist giver Frivilligrådet mulighed for at få alle midler ud at virke. De bortfaldne tilskud vil nemlig indgå i overskydende puljemidler, som Frivilligrådet har ansvaret for at uddele ved at etablere dialog med aktører, som så ansøger Frivilligrådet om tilskud.

 

Fireårig valgperiode i stedet for to år
De nye retningslinjer betyder også, at Frivilligrådets medlemmer vælges for fire år ad gangen i stedet for de nuværende to år, samtidig med at valgperioden følger Byrådets valgperiode. Det betyder, at den fireårige valgperiode starter fra og med efteråret 2025.

 

Den længere valgperiode giver større sammenhæng i Frivilligrådets arbejde, og Frivilligrådet får nemmere ved at udvikle samarbejder med flere frivillige aktører.

 

Syddjurs Kommune har sendt direkte besked om ændringerne til relevante aktører og foreninger, som har modtaget §18 tilskud de seneste år.

 

De nye muligheder fremgår også af www.syddjurs.dk.