25.04.2024

Ordning med borgerforslag forlænges med to år

Efter en to årige forsøgsperiode med borgerforslag er ordningen blevet forlænget med endnu to år af Byrådet.

Syddjurs Kommune indførte den 22. juni 2022 en toårig forsøgsordning med digitale borgerforslag. Alle over 15 år med bopæl i kommunen har mulighed for at stille egne forslag og stemme på andres. Målet med ordningen har været at levere et supplement til den eksisterende demokratiske dialog og styrke det politiske engagement.

 

Siden ordningen gik i luften, er der indkommet 16 forslag, hvoraf 12 levede op til kriterierne. Af disse har fire borgerforslag opnået de krævede 500 stemmer for at blive behandlet i Byrådet. Flere af de fire har ført til konkrete politiske beslutninger, blandt andet forslaget om genbrug af regnvand til WC-skyl. Dette forslag indføres fremadrettet som krav i kommende lokalplaner, med mindre særlige forhold taler imod.

 

På Byrådsmødet den 24. april 2024 blev ordningen evalueret og der var enighed om at forlænge ordningen med to år.

 

Borgmester Michael Stegger Jensen udtaler om ordningen:

 

"Jeg synes det er vigtigt, at man som borger har flere muligheder for at deltage i den politiske proces. Her er borgerforslag et godt supplement til at kontakte byrådsmedlemmer direkte eller deltage i den offentlige debat. Forslagene viser, at et godt forslag fra en enkelt borger kan opnå bred opbakning og blive ført ud i livet. Samtidig understøtter ordningen også vores mål om at styrke lokaldemokrati og inddrage borgere fra vores Vision og udviklingsstrategi. I Byrådet er vi enige om at forlænge ordningen med to år og jeg ser frem til, at vi modtager flere gode forslag fra borgerne."

 

I Budget 2024 er der afsat 160.000 kr. årligt i ordningen samt forbrug af ressourcer svarende til en kvart administrativ stilling.

 

Regler for borgerforslag

Man skal være over 15 år og bosat i kommunen for at fremsætte forslag og stemme på andres forslag. For at et borgerforslag kan blive behandlet i Byrådet, skal det opfylde følgende kriterier:

  1. være relevant for de opgaver, kommunen løser
  2. leve op til dansk lovgivning
  3. ikke være stødende eller injurierende
  4. ikke indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger
  5. ikke have været behandlet de seneste fire år
  6. opnå 500 stemmer inden for seks måneder.

 

Forslag som er behandlet i Byrådet

  • En svømmehal i Rønde - 21. september 2022
  • Genbrug af regnvand til WC-skyl - 23. maj 2023
  • Etablering af et vejkryds ved kirken i Hornslet - 23. maj 2023
  • Beskyttelse af drikkevandsborger - 20. marts 2024