25.06.2024

Velbesøgt borgermøde i Ørum om biogas

Cirka 100 borgere var mandag aften mødt frem til borgermøde i Ørum Aktiv Center. Her kunne de høre om den aktuelle politiske proces om et muligt kommende biogasanlæg på Djursland.

Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune var fælles om værtskabet.

Ud over at blive klogere på den kommende proces kunne de fremmødte høre om biogasanlæg og produktion af biogas og tale med fagpersoner fra de to

kommuner og branchen, og spørge- og debatlysten var stor.

Brancheforeningen Biogas Danmark fortalte om biogas, biogasanlæg og

effekterne ved produktion af energi fra biogas, mens ingeniørvirksomheden NIRAS foldede processen frem mod en beslutning om et biogasanlæg ud.

Tre udviklere har vist interesse i at udvikle et biogasanlæg på Djursland. Det er Brdr. Thorsen Biogas I/S, BioCirc Group ApS og Nature Energy. Første dialogmøde mellem de tre udviklere og kommunerne finder sted torsdag den 27. juni 2024.

Tur til biogasanlæg

”Vi er glade for et fint fremmøde og stor spørgelyst på borgermødet. Det er meget givende at få den direkte dialog med vores borgere og høre, hvilke tanker man gør sig på nuværende tidspunkt i de to kommuner om et muligt

biogasanlæg,” siger Kasper Bjerregaard, borgmester i Norddjurs.

Han bliver bakket op af Michael Stegger Jensen, borgmester i Syddjurs:

”Borgermødet gav plads til mange gode drøftelser, og jeg er sikker på, at folk går klogere hjem. Jeg vil anbefale alle interesserede i at melde sig til den åbne studietur, hvor man kan få syn for sagen og komme ud og opleve et biogasanlæg på egen hånd.”

Den åbne studietur til et nuværende biogasanlæg finder sted på den anden side af sommerferien, hvor interesserede i Syddjurs og Norddjurs kan tilmelde sig. Mere information om turen og tilmelding følger.

Rapport skal understøtte politisk beslutning

Et kommende skridt i processen er at få udarbejdet en teknisk rapport, der skal understøtte de kommende politiske beslutninger vedrørende et biogasanlæg på Djursland. Rapporten er planlagt til at være færdig i oktober 2024.

Sidst i 2024 beslutter Byrådet i Syddjurs og Kommunalbestyrelsen i Norddjurs, om de ønsker at arbejde videre med et eventuelt videre samarbejde.

Læs mere på norddjurs.dk/biogas