Lokalplaner i høring

Her kan du læse mere om, hvordan du som borger kan have indflydelse på en lokalplan, når den er i høring.

Når Byrådet vedtager et forslag til en lokalplan, sendes det i offentlig høring. I denne periode har borgere, organisationer og andre interesser mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer af lokalplanen.

Når offentlighedsperioden er slut, tager Byrådet stilling til, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.