Lokalplanproces

Her kan du ansøge om en lokalplan og få indblik i en lokalplanproces trin for trin.

En bæredygtig tilgang til lokalplanlægning

Efter planloven skal kommunen gennem lokalplanlægning medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Det betyder, at der skal ske sikres en hensigtsmæssig byudvikling ud fra planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering. Derudover skal det også sikres, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber, at de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource, og at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges. Endeligt skal det sikres, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Du kan downloade ansøgningsskemaet til udarbejdelse af en lokalplan, længere nede på siden.