Hornslet Vest

Der skal udvikles et nyt, bæredygtigt og attraktivt boligområde i det vestlige Hornslet.

Syddjurs Kommune har nu sendt første etape af et udviklingsprojekt i det vestlige Hornslet i offentligt udbud. Der skal skabes et nyt, bæredygtigt og attraktivt boligområde fordelt på to delområder ved Ågårdvej langs med Amaliegårdvej. Med udbuddet vil Syddjurs Kommune finde en ambitiøs samarbejdspartner, som kan være med til at indfri ambitionerne for byens udvikling.

Med udviklingen i Hornslet Vest er ambitionen at skabe en mere bæredygtig og tæt by, som styrker sammenhængen mellem ny og gammel by, naturen og bymidten. For at gøre plads til naturen, lokale fællesskaber og fritidsliv, er der et behov for at byen derfor vokser på en anderledes – og mere tæt – måde, hvis Hornslet skal kunne håndtere byudviklingen med kvalitet. Udviklingen skal bidrage til et mere mangfoldigt Hornslet, hvor der skal være boligtilbud til alle, så man kan udleve sine boligdrømme hele livet. Derudover skal udbygningen af Hornslet Vest også bidrage til at forbedre sammenhængene i hele Hornslet, både ved at øge tilgængeligheden til bymidten, den omkringliggende natur og gøre det mere sikkert at færdes på cykel i byen. Udviklingen af Hornslet Vest skal altså bidrage til at gøre hele Hornslet til en endnu bedre by samtidigt at der bliver plads til mange flere borgere.

Tidsplan

Udbuddet er pt. sat i bero - opdateret tidsplan følger så snart som muligt.

Fakta om projektet

  • Byudviklingsområdet er fordelt på to delområder på hver sin side af Ågårdvej langs med Amaliegårdvej. Området ligger tæt på bymidten og Sophie-Amaliegård Skoven.
  • Byudviklingsområdets areal er ca. 112.800 m2, hvilket svarer til 17 fodboldbaner.
  • Byudviklingsområdet er udlagt til boligformål i kommuneplanen og der er i dag ingen lokalplan for området. Derfor skal der udarbejdes en lokalplan, inden der må bygges.
  • Byggeriet bliver en blanding af tæt-lav boliger, etageboliger og alment byggeri med en blanding i ejerformerne. Mange forskellige boligtyper skal bidrage til at få en levende og blandet by, med plads til forskellige målgrupper. Samtidig vil der også blive reserveret areal ti en ny daginstitution.
  • I projektet giver Syddjurs Kommune mulighed for, at der kan blive bygget op mod 40.000 kvadratmeter boliger. Det svarer i runde tal til op mod ca. 400 boliger og muliggør et blandet byggeri, som nogle steder er 1-2 etager højt, og som andre steder består af etagebyggeri i op til 4-5 etagers højde.

Anne Sofie Elgaard Sørensen

Projektleder

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft