Smart Syddjurs

Smart Syddjurs er en vision om et samfund, hvor borgere, virksomheder og det offentlige samarbejder aktivt om at bruge de digitale teknologier til at sikre og udvikle det gode liv i Syddjurs Kommune.

Digitalisering der skaber værdi

Der er løbende krav om besparelser i kommunerne. Det forventes derfor, at kommunerne skaber og udvikler bedre velfærd for stadig færre penge – det er her digitalisering kommer ind i billedet og spiller en vigtig rolle!

Digitalisering er alle pengene værd, fordi digitalisering giver:

  • mere effektive processer
  • bedre service og velfærd til borgerne
  • frigiver tid til medarbejdere
  • økonomiske gevinster

It og Digitalisering i Syddjurs Kommune kan bryste sig af at være en af frontløberne på digitaliseringsfeltet i den offentlige sektor - både på udviklings- og driftsområdet.

Vi skal være digitale - sammen            

Digitalisering i det offentlige handler om at:

  • sikre data, genbrug af data og automatisering
  • udvikle og drive forandringsprojekter
  • gøre dele af kommunikationen mellem borgere/virksomheder og myndighed digital

Krav om mere digitalisering stiger stødt samtidig med, der er hastig vækst i nye teknologiske muligheder. Disse forhold kræver en vedvarende innovativ og visionær indsats. Derfor er effektivisering af drift og udvikling af nye og smartere løsninger en af hovedopgaverne for It og Digitaliseringsafdelingen.

Det skal give mening

Samtidig med en stigende digitalisering, er Syddjurs Kommune også meget opmærksom på, at nogle opgaver hverken kan eller skal digitaliseres. Områder, hvor den direkte dialog, nærhed og omsorg ikke kan erstattes af digitale løsninger, skal der naturligvis fortsat være ressourcer til. Vi skal således være digitale – men kun der, hvor det giver mening.