Handicappolitik (2013-2017)

Den seneste udgave af Handicappolitikken blev vedtaget i 2013 og er således ikke længere gældende. Den kan læses herunder på siden til orientering. Der udarbejdes ikke længere en særskilt handicappolitik, da spørgsmål vedr. forholdene for borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk nedsat funktionsevne i stedet er en integreret del af alle kommunens politikker.

Handicappolitik for Syddjurs Kommune (2013-2017)

Handicappolitik (2013-2017)

Handicaprådet

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft