Hjælp til at stemme og overførsel til andet valgsted

Information om hjælpemidler på valgsteder og overførsel til andet valgsted på grund af handicap/nedsat førlighed

Hjælp til at stemme på valgdagen

Vil du have hjælp til at læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds?
Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved valget (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme
Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

Hvis du vil have hjælp til at sætte dit kryds, skal du klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?
Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis:

Ledsagekort – parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer – lægeerklæring – erklæring/attest fra en anden myndighed

Hjælpemidler på kommunens 8 valgsteder

På afstemningsstedet i Rønde Idrætscenter, vil være opstillet et elektrisk hævesænkebord i et stemmerum. Dette hævesænkebord har benplads til en kørestolsbruger og kan højdeind-stilles af vælgeren selv.

På samtlige afstemningssteder er der, som der plejer, 1 stor stemmeboks. Stemmeboksen er indrettet med en fast skriveplade i lav højde beregnet til kørestolsbrugere. Endvidere er der i alle store stemmebokse sorte filtpenne og en håndfri såkaldt stand-lup, som kan forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse og har plads til, at man kan afkrydse stemmesedlen under luppen.

 

Overførsel til et andet afstemningssted

Du kan overføres til et andet afstemningssted, hvis du har et handicap eller nedsat førlighed.

Ansøgningen skal du sende til Borgerservice, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, eller via syddjurs@syddjurs.dk, så den er fremme senest fredag den 31. maj 2022 kl. 12.00.

Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtagere).

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på afstemningsdagen.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft