Hvem kan stemme?

Her kan du finde reglerne for, hvem der kan stemme til de forskellige valg i Danmark.

Hvem kan stemme til folketingsvalg?

Du kan stemme til folketingsvalg, hvis du på valgdagen

 • har dansk statsborgerskab (indfødsret)
 • er fyldt 18 år
 • har fast bopæl i riget
 • ikke er umyndig

Hvem kan stemme til kommunal- og regionalvalg?

For at stemme skal du på valgdagen

 • være fyldt 18 år
 • have fast bopæl i kommunen eller regionen

Du skal også

 • have dansk statsborgerskab (indfødsret)
 • være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU
 • være statsborger i Island eller Norge eller
 • have boet fast i riget i de sidste 4 år før valgdagen

Alle der opfylder betingelserne optages automatisk på valglisten.

Er du udenlandsdansker, kan du ikke stemme til kommunal- og regionalvalg.

Personer der ikke kan stemme til kommunal- og regionalvalg

 • udlændinge, der er på tålt ophold
 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c)
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b)
 • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

Hvem kan stemme til Europa-Parlamentsvalg

Valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark har enhver, der enten

 • har valgret til Folketinget,
 • har dansk indfødsret (statsborgerskab), har opnået alderen for valgret til Folketinget (18 år) og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU,
 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, har opnået alderen for valgret til Folketinget (18 år) og har fast bopæl i Danmark, eller
 • har dansk indfødsret (statsborgerskab), har opnået alderen for valgret til Folketinget (18 år) og har fast bopæl i Danmark.

Hvis du er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU og har fast bopæl i Danmark, skal du første gang søge om at blive optaget på valglisten, for at du kan stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

I Danmark er der ikke stemmepligt - modsat enkelte andre EU-lande. Det er således frivilligt, om man vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har som udgangspunkt ikke valgret til Europa-Parlamentet. Det skyldes, at Færøerne og Grønland ikke er med i EU. Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan dog under visse betingelser bevare valgretten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft