Hvis du flytter op til valget

Hvis du flytter lige op til valget, skal du muligvis stemme på dit tidligere valgsted.

Hvis du flytter eller melder flytning i perioden op til folkeafstemningen, skal du være opmærksom på følgende regler:

Flyttet indenfor Syddjurs Kommune?

Hvis du efter fredag den 24. maj 2024 er flyttet eller har meldt flytning indenfor Syddjurs Kommune, bliver du ikke optaget på valglisten under din nye bopæl.

Du kan naturligvis stadig stemme, enten ved på valgdagen at møde personligt op på det afstemningssted, der tilhører din tidligere adresse, eller ved at brevstemme.

Er du flyttet til Syddjurs Kommune fra en anden kommune?

Sker flytningen efter fredag den 24. maj 2024, skal du stemme i den kommune, du er fraflyttet.

Er du flyttet til Syddjurs Kommune fra Færøerne, Grønland eller udlandet?

Flytter du til Danmark fra Grønland, Færøerne eller udlandet er skæringsdatoen for optagelse på valglisten søndag den 2. juni 2024. Du skal senest denne dag være tilflyttet og have anmeldt flytningen.

Borgerservice i Ebeltoft har åbent for anmeldelse af indrejse søndag den 2. juni 2024 kl. 10-15.  Vær opmærksom på at det kræver fysisk fremmøde at registrere indrejse, når du flytter hertil fra udlandet.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft