Valgkort

Hvis du er optaget på valglisten, vil du cirka en uge før valget modtage dit valgkort.

Et valgkort er et papirkort, som du modtaget med posten kort før et valg. Alle borgere, der kan stemme til valget, vil modtage et valgkort. Det gælder dog ikke personer uden fast opholdssted, som for eksempel  hjemløse.

På valgkortet står der, hvilken dag og i hvilket tidsrum du kan stemme. På valgkortet står der også, hvor du skal møde op for at stemme.

Valgkortet på valgdagen

Du skal aflevere valgkortet til valglisteføreren, når du går ind på valgstedet og vil stemme. Valglisteføreren bruger valgkortet til at tjekke, at du står på valglisten og har ret til at stemme, og at du ikke allerede har stemt. Du skal samtidig oplyse din fødselsdato.

Når valglisteføreren har krydset dig af på valglisten, beholder valglisteføreren valgkortet og giver dig din stemmeseddel.

Hvis jeg ikke har modtaget et valgkort eller der er fejl på

Du vil senest fem dage før valget modtage valgkortet. Hvis du har stemmeret, men ikke har modtaget et valgkort senest fem dage før valgdagen, skal du henvende dig til kommunen. Det bør du også gøre, hvis der står forkerte oplysninger på valgkortet.